Obaveštenje o stanju predmeta

Informacija o stanju predmeta u Vrhovnom sudu može se dobiti pismeno, ukoliko se stranka ili ovlašćeno lice obrati zahtevom za pružanje informacije o stanju predmeta ili urgencijom.

Informacija o stanju predmeta se može dobiti i usmeno - telefonom, samo kratke i hitne informacije, ako je to po prirodi stvari moguće, ili usmeno - na prijemnom šalteru, gde stranka, punomoćnik ili drugo ovlašćeno lice može neposredno saznati informaciju o kretanju svog predmeta.

Za više informacija pogledajte na strani Korisni podaci o radu Suda.