Sudije

U 2023. godini sudije Vrhovnog kasacionog suda-Vrhovnog suda, učestvovale su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Seminari

- Seminar na temu  ,,Jačanje modula i operativnog pristupa procesuiranju predmeta pranja novca kao samostalnog krivičnog dela u Srbiji“, u organizaciji Pravosudne akademije, održan u Vršcu 28. i 29. septembra 2023. godine.

Obuke

-Regionalna multidisciplinarna radionica na temu „Sprečavanje nekažnjivosti trgovaca ljudima i podrška žrtvama trgovine ljudima u jugoistočnoj Evropi“, u organizaciji UNODC (Kancelarija Ujedinjenih nacija za droge i kriminal) u saradnji sa Nacionalnom komisijom za borbu protiv trgovine ljudima i  ilegalnih  migracija Vlade Republike Severne Makedonije, uz podršku Kancelarije Stejt departmenta za praćenje i borbu protiv trgovine ljudima, održana od 31. janura do 2. februara 2023. godine u Skoplju;

-Regionalna radionica o Međunarodnoj konvenciji za sprečavanje akata nuklearnog terorizma u Jugoistočnoj Evropi, u organizaciji UNODC (Kancelarija Ujedinjenih nacija za droge i kriminal), održana u Beču od 21. do 22. marta 2023. godine;

-Jednodnevna edukacija namenjena sudijama,tužiocima i pripadnicima policije na temu visokotehnološkog kriminala, digitalnih dokaza i kripto valuta, u organizaciji Američke ambasade u Srbiji, održana u Beogradu 11. maja 2023. godine;

-Nacionalna multidisciplinarna tematska radionica na temu „Sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije i prinudnog rada - multisektorski pristup“, u organizaciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za pitanja droge i kriminala (UNODC), održana u Vrdniku od 4. do 6. jula 2023. godine;

- Regionalna obuka i simulacija suđenja o kažnjivosti trgovine ljudima i podrška za žrtve trgovine ljudima u Jugoistočnoj Evropi, u organizaciji UNODC (Kancelarija Ujedinjenih nacija za droge i kriminal), održana u Kišinjevu, Moldavija, od 3. do 5. oktobra 2023. godine;

- Radionica TAIEX na temu  ”Follow-up to the 2022 round of case-based peer review missions on countering organised crime and corruption in the Western Balkans”, u organizaciji Ministarstva za evropske integracije i Ministarstva pravde, održana u Tirani od 4. do 6. oktobra 2023. godine;

-Radionica ,,Trenutno stanje i izazovi u domenu delovanja i pristupa komunikacijama: Tehnički i pravosudni pristup slučajevima u kojima su korišćeni Encrochat, Sky, Anon i Exclu“ u organizaciji Projekata EU „Podrška Srbiji u postizanju Ciljeva poglavlja 24: Pravda, sloboda i bezbednost” održana u Beogradu 19. i 20. marta 2024. godine.