Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Promena naziva suda

Vrhovni kasacioni sud je od 11. maja 2023. godine, nastavio sa radom kao Vrhovni sud, nakon konstituisanja Visokog saveta sudstva, u skladu sa Zakonom o uređenju sudova (Sl.Glasnik RS broj 10/23).

 

Nadležnost Suda

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda ustanovljena je sa početkom rada suda od 2010. godine. Proširena je izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, čija je primena otpočela 21. maja 2014. godine, i trajala do 31. decembra 2015. godine. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 01. januara 2016. godine, nadležnost suda u toj materiji detaljnije je uređena.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Aktuelnosti i vesti

Maj
25
2023
Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog  suda, održava se 25. i 26. maja 2023. godine u Vrnjačkoj Banji.
Maj
12
2023
Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani - 2023” održaće se od 25. do 27. maja 2023. godine u Vrnjačkoj Banji, u organizaciji Vrhovnog suda.
Maj
11
2023
Vrhovni kasacioni sud je od 11. maja 2023. godine, nastavio sa radom kao Vrhovni sud, nakon konstituisanja Visokog saveta sudstva, u skladu sa Zakonom o uređenju sudova...
Apr
20
2023
Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani - 2023” održaće se od 25. do 27. maja 2023. godine u Vrnjačkoj Banji, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda.
Mar
30
2023
Specijalni izvestilac Saveta za ljudska prava UN za promociju i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja Iren Kan (Irene Khan), posetila je 30. marta 2023....
Feb
28
2023
Sudije Vrhovnog kasacionog suda Zorica Bulajić, Nadežda Vidić, Gordana Kojić, Radoslava Mađarov i Marija Terzić stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja...

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu