Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Promena naziva suda

Vrhovni kasacioni sud je od 11. maja 2023. godine, nastavio sa radom kao Vrhovni sud, nakon konstituisanja Visokog saveta sudstva, u skladu sa Zakonom o uređenju sudova (Sl.Glasnik RS broj 10/23).

 

Nadležnost Suda

Vrhovni sud, kao najviši sud u Republici, odlučuje o vanrednom pravnom sredstvu izjavljenom na odluku suda Republike Srbije i u drugim stvarima određenim zakonom.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Aktuelnosti i vesti

Jan
30
2024
Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani - 2024” održaće se od 22. do 25. maja 2024. godine u Vrnjačkoj Banji, u organizaciji Vrhovnog suda.
Jan
25
2024
Novoizabrane sudije položile su zakletvu pred predsednicom Vrhovnog suda Jasminom Vasović i predsednikom Narodne skupštine dr Vladimirom Orlićem, 25. januara 2024.
Dec
15
2023
Novoizabrane sudije položile su zakletvu pred predsednicom Vrhovnog suda Jasminom Vasović i predsednikom Narodne skupštine dr Vladimirom Orlićem, 15. decembra 2023....
Nov
16
2023
Svečanost i međunarodna konferencija „Uloga ustavnih sudova u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima i prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom...
Nov
13
2023
Vrhovni sud Srbije je primljen u Mrežu predsednika vrhovnih sudova Evropske unije (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union), u...
Okt
06
2023
Konferencija „Vrednovanje rada sudija“ održana je 6. oktobra 2023. godine u Beogradu, u organizaciji Društva sudija Srbije i Evropskog udruženja sudija

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu