Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Promena naziva suda

Vrhovni kasacioni sud je od 11. maja 2023. godine, nastavio sa radom kao Vrhovni sud, nakon konstituisanja Visokog saveta sudstva, u skladu sa Zakonom o uređenju sudova (Sl.Glasnik RS broj 10/23).

 

Nadležnost Suda

Vrhovni sud, kao najviši sud u Republici, odlučuje o vanrednom pravnom sredstvu izjavljenom na odluku suda Republike Srbije i u drugim stvarima određenim zakonom.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Aktuelnosti i vesti

Jul
19
2024
Novoizabrane sudije položile su zakletvu pred predsednicom Vrhovnog suda Jasminom Vasović i predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić, 19. jula 2024. godine u Narodnoj...
Jul
18
2024
Sudije Vrhovnog suda Slobodan Velisavljević, Irena Vuković, Tatjana Đurica, Dijana Janković i Jasmina Simović stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je...
Jun
25
2024
Predsednica Vrhovnog suda Jasmina Vasović sastala se sa Delegacijom Federalnog tužilaštva Kraljevine Belgije 25. juna 2024. godine u Vrhovnom sudu.
Jun
19
2024
Novoizabrane sudije položile su zakletvu pred predsednicom Vrhovnog suda Jasminom Vasović i predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić, 19. juna 2024. godine u Narodnoj...
Maj
23
2024
Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog suda, održava se 23. i 24. maja 2024. godine u Vrnjačkoj Banji.
Maj
17
2024
Sastanak predsednice Vrhovnog suda Jasmine Vasović i šefa Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Janosa Babitya održan je 17. maja 2024. godine u Vrhovnom sudu.

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu