Godišnji izveštaj o radu sudova

Godišnji izveštaj o radu sudova u Republici Srbiji za 2023. godinu (za period 01.01.2023 - 31.12.2023. godine), sadrži statističke podatke o radu svih sudova Republike Srbije, sudova opšte i posebne nadležnosti, zbirne po vrsti sudova i za svaki sud pojedinačno  (T1 tabele i tabele o  starim predmetima).

PRIKAZ RADA SUDOVA OPŠTE I POSEBNE NADLEŽNOSTI
u excel tabeli: Izveštaj o radu sudova u Republici Srbiji

PRIKAZ RADA SUDOVA OPŠTE NADLEŽNOSTI 

VRHOVNI SUD
u excel tabeli: Vrhovni sud

APELACIONI SUDOVI
u excel tabeli: Apelacioni sudovi

VIŠI SUDOVI
u excel tabeli: Viši sudovi

OSNOVNI SUDOVI
u excel tabeli: Osnovni sudovi
 

PRIKAZ RADA SUDOVA POSEBNE NADLEŽNOSTI 

UPRAVNI SUD
u excel tabeli: Upravni sud

PRIVREDNI APELACIONI SUD
u excel tabeli: Privredni apelacioni sud

PRIVREDNI SUDOVI
u excel tabeli: Privredni sudovi

PREKRŠAJNI APELACIONI SUD
u excel tabeli: Prekršajni apelacioni sud

PREKRŠAJNI SUDOVI
u excel tabeli: Prekršajni sudovi