Šematski prikaz organizacije sudova

Vrhovni sud je najviši sud u Republici Srbiji i on je neposredno viši sud za Privredni apelacioni sud, Prekršajni apelacioni sud, Upravni sud i apelacioni sud. Apelacioni sud je neposredno viši sud za viši sud i osnovni sud. Privredni apelacioni sud je neposredno viši sud za privredni sud, a Prekršajni apelacioni sud je neposredno viši sud za prekršajni sud. Viši sud je neposredno viši sud za osnovni sud kada je to određeno Zakonom o uređenju sudova.

Pored Vrhovnog, i Privredni apelacioni sud, Prekršajni apelacioni sud i Upravni sud su sudovi republičkog ranga. Sedišta tih sudova su u Beogradu, s tim da Prekršajni apelacioni sud i Upravni sud imaju i odeljenja u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.

U Republici Srbiji od 1. januara 2014. godine postoji ukupno 159 sudova, od kojih kao prvostepeni postupa, 66 osnovnih sudova, 25 viših, 16 privrednih, 44 prekršajna suda i Upravni sud. Po žalbama postupaju 4 apelaciona suda, Privredni apelacioni sud i Prekršajni apelacioni sud i, u Zakonom predviđenim slučajevima, viši sudovi.