Pravilnik o sastavu konkursne komisije, načinu provere kompentencija, kriterijumima i merilima za izbor na položaje i izvršilačka radna mesta