Vrste sudova

Ustavom Republike Srbije proklamovano je da sudska vlast u Republici Srbiji pripada sudovima opšte i posebne nadležnosti i da se ne mogu osnivati privremeni, preki ili vanredni sudovi. Osnivanje, organizacija, nadležnost, uređenje i sastav sudova, uređuju se zakonom.

Zakonom o uređenju sudova propisano je da se sudovi osnivaju i ukidaju zakonom. Sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije i pripada sudovima opšte i posebne nadležnosti. Sudovi opšte nadležnosti su osnovni, viši, apelacioni sudovi i Vrhovni sud. Sudovi posebne nadležnosti su privredni sudovi, Privredni apelacioni sud, prekršajni sudovi, Prekršajni apelacioni sud i Upravni sud.