Plan aktivnosti Vrhovnog kasacionog suda radi ujednačavanja sudske prakse