Pravilnik o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda, na sednici održanoj 20. decembra 2016. godine, donela je Pravilnik o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama.

Pravilnikom se uređuje način zamene i izostavljanja podataka u sudskim odlukama Vrhovnog kasacionog suda, uključujući i način i tehniku anonimizacije/pseudonimizacije u odlukama u elektronskom i pisanom obliku.

Sve odluke suda objavljuju se u celini na veb-sajtu, ali se podaci o strankama, čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi upoređivanjem sa drugim dostupnim podacima, zamenjuju i izostavljaju.