Osnovni podaci o Sudu

Vrhovni kasacioni sud je od 11. maja 2023. godine, nastavio sa radom kao Vrhovni sud, nakon konstituisanja Visokog saveta sudstva, u skladu sa Zakonom o uređenju sudova (Sl.Glasnik RS broj 10/23).

Sedište suda je u zgradi državnih organa u Nemanjinoj 9 u Beogradu.

Predsednik suda je sudija Jasmina Vasović.

Naziv i adresa: 
Vrhovni sud

Adresa: 
Nemanjina 9

Poštanski broj, grad i država:
11000 Beograd, Republika Srbija

Šifra delatnosti:
8423

Broj žiro-računa:
840-1620-21 izvršenje Republičkog budžeta

Matični broj:
17772783

Poreski identifikacioni broj državnog organa:
106399801

Veb adresa: www.vk.sud.rs

Glavni i odgovorni urednik veb prezentacije Suda je predsednik suda Jasmina Vasović.