Шематски приказ организације судова

Врховни суд је највиши суд у Републици Србији и он је непосредно виши суд за Привредни апелациони суд, Прекршајни апелациони суд, Управни суд и апелациони суд. Апелациони суд је непосредно виши суд за виши суд и основни суд. Привредни апелациони суд је непосредно виши суд за привредни суд, а Прекршајни апелациони суд је непосредно виши суд за прекршајни суд. Виши суд је непосредно виши суд за основни суд када је то одређено Законом о уређењу судова.

Поред Врховног, и Привредни апелациони суд, Прекршајни апелациони суд и Управни суд су судови републичког ранга. Седишта тих судова су у Београду, с тим да Прекршајни апелациони суд и Управни суд имају и одељења у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.

У Републици Србији од 1. јануара 2014. године постоји укупно 159 судова, од којих као првостепени поступа, 66 основних судова, 25 виших, 16 привредних, 44 прекршајна суда и Управни суд. По жалбама поступају 4 апелациона суда, Привредни апелациони суд и Прекршајни апелациони суд и, у Законом предвиђеним случајевима, виши судови.