Годишњи извештај о раду судова

Годишњи извештај о раду судова у Републици Србији за 2023. годину (за период 01.01.2023 - 31.12.2023. године), садржи статистичке податке о раду свих судова Републике Србије, судова опште и посебне надлежности, збирне по врсти судова и за сваки суд појединачно  (Т1 табеле и табеле о  старим предметима).

ПРИКАЗ РАДА СУДОВА ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
у excel табели: Извештај о раду судова у Републици Србији

ПРИКАЗ РАДА СУДОВА ОПШТЕ НАДЛЕЖНОСТИ 

ВРХОВНИ СУД
у excel табели: Врховни суд

АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ
у excel табели: Апелациони судови

ВИШИ СУДОВИ
у excel табели: Виши судови

ОСНОВНИ СУДОВИ
у excel табели: Основни судови
 

ПРИКАЗ РАДА СУДОВА ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 

УПРАВНИ СУД
у excel табели: Управни суд

ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД
у excel табели: Привредни апелациони суд

ПРИВРЕДНИ СУДОВИ
у excel табели: Привредни судови

ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД
у excel табели: Прекршајни апелациони суд

ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ
у excel табели: Прекршајни судови