Правилник о саставу конкурсне комисије, начину провере компентенција, критеријумима и мерилима за избор на положаје и извршилачка радна места