Судије

У 2023. години судије Врховног касационог суда-Врховног суда, учествовале су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Обуке

-Регионална мултидисциплинарна радионица на тему „Спречавање некажњивости трговаца људима и подршка жртвама трговине људима у југоисточној Европи“, у организацији UNODC (Канцеларија Уједињених нација за дроге и криминал) у сарадњи са Националном комисијом за борбу против трговине људима и  илегалних  миграција Владе Републике Северне Македоније, уз подршку Канцеларије Стејт департмента за праћење и борбу против трговине људима, одржана од 31. јанура до 2. фебруара 2023. године у Скопљу;

-Регионална радионица о Међународној конвенцији за спречавање аката нуклеарног тероризма у Југоисточној Европи, у организацији UNODC (Канцеларија Уједињених нација за дроге и криминал), одржана у Бечу од 21. до 22. марта 2023. године;

-Jеднодневнa едукација намењенa судијама,тужиоцима и припадницима полиције на тему високотехнолошког криминала, дигиталних доказа и крипто валута, у организацији Aмеричке амбасаде у Србији, одржана у Београду 11. маја 2023. године.