Судије

У 2023. години судије Врховног касационог суда-Врховног суда, учествовале су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Семинари

- Семинар на тему  ,,Јачање модула и оперативног приступа процесуирању предмета прања новца као самосталног кривичног дела у Србији“, у организацији Правосудне академије, одржан у Вршцу 28. и 29. септембра 2023. године.

Обуке

-Регионална мултидисциплинарна радионица на тему „Спречавање некажњивости трговаца људима и подршка жртвама трговине људима у југоисточној Европи“, у организацији UNODC (Канцеларија Уједињених нација за дроге и криминал) у сарадњи са Националном комисијом за борбу против трговине људима и  илегалних  миграција Владе Републике Северне Македоније, уз подршку Канцеларије Стејт департмента за праћење и борбу против трговине људима, одржана од 31. јанура до 2. фебруара 2023. године у Скопљу;

-Регионална радионица о Међународној конвенцији за спречавање аката нуклеарног тероризма у Југоисточној Европи, у организацији UNODC (Канцеларија Уједињених нација за дроге и криминал), одржана у Бечу од 21. до 22. марта 2023. године;

-Jеднодневнa едукација намењенa судијама,тужиоцима и припадницима полиције на тему високотехнолошког криминала, дигиталних доказа и крипто валута, у организацији Aмеричке амбасаде у Србији, одржана у Београду 11. маја 2023. године;

-Национална мултидисциплинарна тематска радионица на тему „Спречавање и сузбијање трговине људима у циљу радне експлоатације и принудног рада - мултисекторски приступ“, у организацији Канцеларије Уједињених нација за питања дроге и криминала (UNODC), одржана у Врднику од 4. до 6. јулa 2023. године;

- Регионална обука и симулација суђења о кажњивости трговине људима и подршка за жртве трговине људима у Југоисточној Европи, у организацији UNODC (Канцеларија Уједињених нација за дроге и криминал), одржана у Кишињеву, Молдавија, од 3. до 5. октобра 2023. године;

- Радионица TAIEX на тему  ”Follow-up to the 2022 round of case-based peer review missions on countering organised crime and corruption in the Western Balkans”, у организацији Министарства за европске интеграције и Министарства правде, одржана у Тирани од 4. до 6. октобра 2023. године;

-Радионица ,,Тренутно стање и изазови у домену деловања и приступа комуникацијама: Технички и правосудни приступ случајевима у којима су коришћени Encrochat, Sky, Anon i Exclu“ у организацији Пројеката ЕУ „Подршка Србији у постизању Циљева поглавља 24: Правда, слобода и безбедност” одржана у Београду 19. и 20. марта 2024. године.