Svečanost i međunarodna konferencija povodom obeležavanja 60 godina Ustavnog suda

Svečanost i međunarodna konferencija „Uloga ustavnih sudova u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima i prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“, povodom obeležavanja 60 godina Ustavnog suda, održana je 16. novembra 2023. godine u Beogradu. Zamenica predsednice Vrhovnog suda, sudija Zvezdana Lutovac obratila se uvodnim izlaganjem.

Svečanost i konferenciju organizovao je Ustavni sud, uz podršku Saveta Evrope kroz projekat „Unapređivanje zaštite ljudskih prava u Srbiji‟, koji sprovodi Savet Evrope u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.