Свечаност и међународна конференција поводом обележавања 60 година Уставног суда

Свечаност и међународна конференција „Улога уставних судова у примени Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права на националном нивоу“, поводом обележавања 60 година Уставног суда, одржана је 16. новембра 2023. године у Београду. Заменица председнице Врховног суда, судија Звездана Лутовац обратила се уводним излагањем.

Свечаност и конференцију организовао је Уставни суд, уз подршку Савета Европе кроз пројекат „Унапређивање заштите људских права у Србији‟, који спроводи Савет Европе у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“.