Vrhovni sud Srbije primljen u Mrežu predsednika vrhovnih sudova EU u svojstvu posmatrača

Vrhovni sud Srbije je primljen u Mrežu predsednika vrhovnih sudova Evropske unije (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union), u svojstvu posmatrača, na kolokvijumu Mreže i zajedničkom sastanku sa Sudom Evropske unije i Evropskim sudom za ljudska prava, koji je održan od 9. do 11. novembra 2023. godine u Beču.

Mreža predsednika vrhovnih sudova Evropske unije osnovana je 2004. godine. Danas okuplja predsednike vrhovnih sudova iz 34 države.