Врховни суд Србије примљен у Мрежу председника врховних судова ЕУ у својству посматрача

Врховни суд Србије је примљен у Мрежу председника врховних судова Европске уније (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union), у својству посматрача, на колоквијуму Мреже и заједничком састанку са Судом Европске уније и Европским судом за људска права, који је одржан од 9. до 11. новембра 2023. године у Бечу.

Мрежа председника врховних судова Европске уније основана је 2004. године. Данас окупља председнике врховних судова из 34 државе.