Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 785 rezultata)
 1. R4 r 21/2023 1.6.6.2; 1.6.6.4

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 21/2023 / Datum: 20.06.2023.

  Vrhovni sud, sudija Gordana Komnenić, određena godišnjim rasporedom poslova na osnovu odredbe člana 7. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (''Službeni glasnik RS'' br. 40/15), u postupku po prigovoru predlagača AA ...

 2. Rž1 g 5/2023 1.6.6.4; dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1 u, Rž1up / Br. predmeta: 5/2023 / Datum: 22.05.2023.

  Vrhovni sud, sudija Marina Milanović, u predmetu predlagača AA iz..., odlučujući o žalbi predlagača zbog nedonošenja odluke po prigovoru radi ubrzanja postupka od 16.01.2023. godine, doneo je bez ispitnog postupka, dana 22.05.2023. godine R E Š E NJ E USV ...

 3. Rž1 gp 3/2023 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1 u, Rž1up / Br. predmeta: 3/2023 / Datum: 10.05.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, i to sudija Tatjana Matković Stefanović, u predmetu predlagača AA PR, STR „Al-Fi“, čiji je punomoćnik Stanoje Filipović, advokat iz..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj na rešenje Privrednog apelacionog suda R4 P 1/23 od 24 ...

 4. R4 r 20/2023 1.6.6.2

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 20/2023 / Datum: 03.05.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Vladislava Milićević, određena Godišnjim rasporedom poslova u sudu u smislu člana 7. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Goran Stamenić, advokat iz..., ...

 5. R4 g 3/2023 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 3/2023 / Datum: 28.04.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Vladislava Milićević, određena Godišnjim rasporedom poslova u sudu u smislu člana 7. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Dragoš Petrašinović advokat iz ...

 6. Rž1 gp 2/2023 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1 u, Rž1up / Br. predmeta: 2/2023 / Datum: 26.04.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, i to sudija Tatjana Matković Stefanović, predsednik veća, u predmetu predlagača AA PR... „BB“..., čiji je punomoćnik Dragan Jovanović, advokat iz..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Privrednog apelacionog su ...

 7. R4 g 5/2023 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 5/2023 / Datum: 21.04.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, i to sudija Vesna Subić, određena godišnjim rasporedom poslova, u smislu odredbe člana 7. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Službeni glasnik RS“ br. 40/15), u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom ro ...

 8. R4 r 16/2023 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 16/2023 / Datum: 21.04.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Vladislava Milićević, određena Godišnjim rasporedom poslova u sudu u smislu člana 7. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Goran Stamenić advokat iz..., ...

 9. Rž1 u 151/2022 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1 u, Rž1up / Br. predmeta: 151/2022 / Datum: 20.04.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću i to sudija Vesna Subić, predsednik veća, sudija Jelena Ivanović i Tatjane Miljuš, članova veća, u predmetu predlagača INVESTMENT ENGINEERING DOO BEOGRAD iz Beograda, Dalmatinska br.51, čiji je zakonski zastupnik direktor Mar ...

 10. R4 r 15/2023 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 15/2023 / Datum: 10.04.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, i to sudija Vesna Subić, u predmetu predlagača AA iz..., koju zastupa punomoćnik Miodrag Šinžar, advokat iz..., odlučujući o prigovoru predlagača za ubrzanje postupka u predmetu Vrhovnog kasacionog suda Rev2 647/2022, nakon sprovede ...

Pages