Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 3504 rezultata)
 1. Rev 396/2022 3.19.1.25.1.4

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 396/2022 / Datum: 13.12.2024.

  Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jelice Bojanić Kerkez, predsednika veća, Vesne Stanković, Radoslave Mađarov, Branke Dražić i Dragane Boljević, članova veća, u parnici tužilaca Dom kulture Pirot i Grada Pirota, koje zastupa Gradsko pravobranila ...

 2. R4 r 6/2024 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 6/2024 / Datum: 08.07.2024.

  Vrhovni sud, sudija Vladislava Milićević, određena Godišnjim rasporedom poslova u sudu u smislu člana 7. stav 5. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, u predmetu predlagača Socijalistička partija Srbije, Beograd, čiji je punomoćnik Jelena Žik ...

 3. R4 r 8/2024 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 8/2024 / Datum: 27.06.2024.

  Vrhovni sud, sudija Dragana Marinković, u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku predlagača AA iz..., koga zastupa punomoćnik Goran Stamenić, advokat iz..., odlučujući o prigovoru predlagača radi ubrzanja postupka u predmetu Vrhovnog suda Rev2 ...

 4. R4 g 6/2024 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 6/2024 / Datum: 27.06.2024.

  Vrhovni sud, sudija Dragana Marinković, u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku predlagača AA iz..., koga zastupa punomoćnik Goran Mladenović, advokat iz..., odlučujući o prigovoru predlagača radi ubrzanja postupka u predmetu Vrhovnog suda Rev ...

 5. Rž1 r 5/2024 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1 u, Rž1up / Br. predmeta: 5/2024 / Datum: 27.06.2024.

  Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Tatjane Matković Stefanović, predsednika veća, Tatjane Miljuš i Jelena Ivanović, članova veća, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Bojan Škrkić, advokat iz..., odlučujući o žalbi predlagača izjavl ...

 6. Rž1 r 7/2024 1.6.6.4

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1 u, Rž1up / Br. predmeta: 7/2024 / Datum: 26.06.2024.

  Vrhovni sud, sudija Marina Milanović, u predmetu predlagača AA iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog suda u Kragujevcu R4 r-1/24 od 29.05.2024. godine, dana 26.06.2024. g ...

 7. Rev 13039/2024 3.1.4.18; 3.1.4.18.2

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 13039/2024 / Datum: 25.06.2024.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija Dragane Marinković, predsednika veća, Marine Milanović i Zorice Bulajić, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., koju zastupa punomoćnik Marko Blagotić, advokat iz..., protiv tuženog BB iz..., koga ...

 8. Rev 5416/2023 3.19.1.25.1.4

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 5416/2023 / Datum: 21.06.2024.

  Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragane Marinković, predsednika veća, Marine Milanović, Zorice Bulajić, Vesne Stanković i Radoslave Mađarov, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Marko Srećković, advokat iz..., protiv tu ...

 9. Rev 13330/2024 3.19.1.25.1.4; posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 13330/2024 / Datum: 20.06.2024.

  Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Ivane Rađenović, Vladislave Milićević, Tatjane Matković Stefanović i Jasmine Stamenković, članova veća, u parnici tužioca „Tomsin“ DOO Šabac, čiji je punomoćnik Kosta Danilovi ...

 10. Rev 21425/2022 3.1.2.8.3.1

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 21425/2022 / Datum: 19.06.2024.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija Dragane Marinković, predsednika veća, Marine Milanović i Zorice Bulajić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., Opština Ivanjica, koga zastupaju punomoćnici Miško Dimitrijević i Radovan Džanić, ad ...

Pages