Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 7557 rezultata)
 1. Kzz 1338/2023 nezakoniti dokazi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1338/2023 / Datum: 23.01.2024.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Tatjane Vuković, Milene Rašić i Bojane Paunović, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, ...

 2. Kzz 1319/2023 438 st. 2 tač. 1 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1319/2023 / Datum: 20.12.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Milene Rašić, predsednika veća, Dubravke Damjanović, Gordane Kojić, Aleksandra Stepanovića i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Vesnom Zarić, kao zapisničarem, u krivičnom p ...

 3. Kzz Pr 22/2023 pravo na odbranu; 2.5.8.2

  Krivična materija / Upisnici: Kzz Pr / Br. predmeta: 22/2023 / Datum: 05.09.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Tatjane Vuković, Milene Rašić i Aleksandra Stepanovića, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u prekršajnom predmetu okriv ...

 4. Kzz 167/2023 apsolutna zastarelost; benefitium cohaesionis

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 167/2023 / Datum: 05.07.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Milene Rašić, Gordane Kojić, Svetlane Tomić Jokić i Bojane Paunović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao zapisničar ...

 5. Ks 13/2023 odbacuje se

  Krivična materija / Upisnici: Ks / Br. predmeta: 13/2023 / Datum: 29.06.2023.

  Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Biljane Sinanović, predsednika veća, Svetlane Tomić Jokić i Bojane Paunović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog prekršaja po stavu 9. čla ...

 6. Kzz 550/2023 nezakoniti dokazi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 550/2023 / Datum: 06.06.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Tatjane Vuković, Biljane Sinanović i Bojane Paunović, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljen ...

 7. Kzz 558/2023 čl. 18 kz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 558/2023 / Datum: 06.06.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Tatjane Vuković, Biljane Sinanović i Bojane Paunović, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljen ...

 8. Kzz 576/2023 nepostojanje elemenata krivičnog dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 576/2023 / Datum: 06.06.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Tatjane Vuković, Biljane Sinanović i Bojane Paunović, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljen ...

 9. Kzz 477/2023 odbijen zzz; 439 tač. 2 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 477/2023 / Datum: 17.05.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Milene Rašić, Dubravke Damjanović, Gordane Kojić i Bate Cvetkovića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljen ...

 10. Kzz 411/2023 2.4.1.8.1; nezakonit dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 411/2023 / Datum: 17.05.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Milene Rašić, Dubravke Damjanović, Gordane Kojić i Bate Cvetkovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Snežanom Lazin, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu ...

Pages