База судске праксе Суда

Суд, у циљу обезбеђивања јединствене судске примене права, формира судску праксу исказујући је кроз ставове у својим одлукама и кроз закључке и сентенце донете на одељењским седницама и на Општој седници.

База судске праксе садржи изабране и класификоване одлуке Врховног суда, Врховног касационог суда, Врховног суда Србије, могућност претраге одлуке Уставног суда Србије и Европског суда за људска права.