База судске праксе Суда

Суд, у циљу обезбеђивања јединствене судске примене права, формира судску праксу исказујући је кроз ставове у својим одлукама и кроз закључке и сентенце донете на одељењским седницама и на Општој седници.

База судске праксе садржи изабране и класификоване одлуке Врховног касационог суда, Врховног суда Србије, могућност претраге одлуке Уставног суда Србије и Европског суда за људска права. Напредном претрагом можете да пронађете одлуку овог, или Врховног суда Србије.