Запослени

Учешће запослених у Врховном касационом суду-Врховном суду на стручним скуповима у 2023. години:

Конференције

- Међународнa конференцијa „Допринос изради у доношењу Закона и одговарајућих подзаконских аката о коришћењу камера у Републици Србији, како би се обезбедило поштовање Закона о заштити података о личности“, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, одржана у Београду 6. јуна 2023. године;

- Конференција поводом обележавања Међународног дана права јавности да зна “Транспарентност на агенди: приступ информацијама, борба против корупције и отвореност правосуђа”, у организацији Партнера за демократске промене Србија (Партнери Србија) и Транспарентности Србија, у сарадњи са Коалицијом за приступ информацијама, одржана у Београду 27. септембра 2023. године.

Округли столови, скупови, форуми и посете

- Обележавање Дана заштите података о личности, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, одржано у Београду 30. јануара 2023. године;

- Округли сто на тему Извршавања пресуда Европског суда за људска права против Србије са фокусом на предмет Драган Петровић против Србије, у организацији Генералнног директората за људска права и владавину права Савета Европе, у оквиру пројекта „Унапређивање заштите људских права у Србији“, који је део заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“, одржан у Београду 28. фебруара 2023. године;

- Форум о родној равноправности за Западни Балкан, у организацији AIRE центра, одржан у Београду 2. и 3. јуна 2023. године;

- Округли сто за израду смерница за коришћење посредних доказа, у организацији Пројекта финансираног од стране ЕУ „Подршка Србији у постизању Циљева поглавља 24: Правда, слобода и безбедност”, одржан у Београду 13. јуна 2023. године,

- Представљање Републике Србије у жирију Themis 2023 - такмичење Правосудних академија ЕУ у симулацији суђења, у организацији Европске мреже правосудних академија, одржано у Будимпешти од 14. до 16. јуна 2023. године;

- Посета правосудним институцијама Аустрије „Унапређење правне сигурности кроз јединствену примену закона“, реализована од 19. до 21. јуна 2023. године, у организацији пројекта „Подршка реформи правосуђа“ који финансира Европска унија а спроводи Савет Европе;

-Јавно представљање другог таласа истраживања Перцепција грађана о заштити података о личности агенције TMG Insights, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, уз подршку Мисијe ОЕБС-а у Србији, одржанo у Београду 4. јула 2023. године;

- Десети регионални Форум о владавини права за Југоисточну Европу, у организацији AIRE центра i Civil Rights Defenders, одржан у Сарајеву од 10. до 11. новембра 2023. године;

- Округли сто “Обрада података о личности од стране надлежних органа у посебне сврхе - досадашња искуства и перспективе за реформу правног оквира“, у организацији Партнера за демократске промене Србија (Партнери Србија), у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, одржан у Београду 24. новембра 2023. године.

Састанци и седнице

- Трећи састанак Управног одбора пројекта Европске уније “Подршка Србији у постизању циљева Поглавља 24: правда, слобода и безбедност”, у организацији „ЕУ пројекти у Србији“, одржан у Београду 22. марта 2023. године;

- Састанак са специјалним известиоцем Савета за људска права УН за промоцију и заштиту права на слободу изражавања, у организацији Министарства спољних послова, одржан у Врховном касационом суду 30. марта 2023. године;

-Координациони састанак представника државних органа и организација цивилног друштва у циљу превенције злочина из мржње у Републици Србији, у организацији Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, одржан у Вршцу од 6. до 7. јула 2023. године.