Запослени

Учешће запослених у Врховном суду на стручним скуповима у 2024. години:

Састанци и седнице

- Састанак са експертима СИГМА Мисије, у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе, одржан у Београду 4. априла 2024. године;

 - Форум - састанак контакт особа у оквиру Мреже највиших судова (SCN), у организацији Европског суда за људска права и Савета Европе-Директоратa за људска права, одржан у Стразбуру 10. јуна 2024. године;

- Координациони састанак у циљу превенције злочина из мржње у Републици Србији, у организацији Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, одржан у Вршцу 20. и 21. јуна 2024. године;

-Консултативни састанак доносилаца одлука у процесу Националне процене ризика, у организацији Савета Европе у сарадњи са Управом за спречавање прања новца, одржан у Београду 1. јула 2024. године.