Запослени

 Вансудске активности запослених у Врховном касационом суду-Врховном суду у 2023. години:

Округли столови, скупови, форуми и посете

- Обележавање Дана заштите података о личности, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, одржано у Београду 30. јануара 2023. године;

- Округли сто на тему Извршавања пресуда Европског суда за људска права против Србије са фокусом на предмет Драган Петровић против Србије, у организацији Генералнног директората за људска права и владавину права Савета Европе, у оквиру пројекта „Унапређивање заштите људских права у Србији“, који је део заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“, одржан у Београду 28. фебруара 2023. године.

Састанци и седнице

- Трећи састанак Управног одбора пројекта Европске уније “Подршка Србији у постизању циљева Поглавља 24: правда, слобода и безбедност”, у организацији „ЕУ пројекти у Србији“, одржан у Београду 22. марта 2023. године;

- Састанак са специјалним известиоцем Савета за људска права УН за промоцију и заштиту права на слободу изражавања, у организацији Министарства спољних послова, одржан у Врховном касационом суду 30. марта 2023. године.