Гарант независности и самосталности судске власти

Високи савет судства је установљен као независан и самосталан орган који треба да обезбеди и буде гарант независности и самосталности судова и судија. Представља руководећи и надзорни орган судског система и има одлучујућу улогу у процесу избора, напредовања, одговорности, материјалног положаја, сталности, непремостивости, имунитету и престанку судијске функције. Такође има надлежности у погледу људских ресурса, организације и надзора, буџета, мерења резултата, општег оквира и унутрашњег уређења и рада судова и стратешког планирања.