Контакт

На овој страни корисник може добити више општих информација о позицији зграде Суда на мапи града Београда и о адреси на којој се налази седиште Суда и преко које може доставити поднеске. Поред тога, корисник може сазнати телефоне преко којих може да оствари контакт са запосленима у Суду и као странка добије одређене информације везане за предмет у Суду, као и податке о бројевима факса и email адресе, преко које се такође може обратити Суду у вези питања из његове надлежности.

Адреса:

Немањина 9, Београд, Србија

Телефони: 

00-381-11-360-4606 централа Суда
00-381-11-360-4607 централа Суда
00-381-11-363-5495 Кабинет председника Суда
00-381-11-363-5531 Секретар Суда
00-381-11-363-5065 Управитељ писарнице
00-381-11-363-5065 Шеф Одсека грађанске писарнице
00-381-11-363-5007 Шеф Одсека кривичне писарнице
00-381-11-363-5499 Саветник за односе са јавношћу
00-381-11-363-5587 Лице за заштиту података о личности

Факс:

00-381-11-360-4605 Кабинет председника
00-381-11-360-4602 Секретар Суда
00-381-11-360-4604 Служба за финансијско-материјалне послове
00-381-11-360-4603 Кривична писарница

Е-пошта:

uprava@vrh.sud.rs

Писану комуникацију са Судом корисник може да оствари преко адресе седишта Суда:

Врховни суд
Немањина 9
11 000 Београд, Србија

Е-пошта: uprava@vrh.sud.rs