Судска пракса Уставног суда и Европског суда за људска права

Поред процесних закона који предвиђају могућност подношења правних лекова, као гаранција поштовања људских права, предвиђени су услови за понављање правоснажно окончаног поступка по предлогу странке, када странка стекне могућност да употреби одлуку Европског суда за људска права, којом је утврђена повреда људског права, а то је могло бити од утицаја на доношење повољније одлуке, односно уколико је Уставни суд у поступку по уставној жалби утврдио повреду или ускраћивање људског или мањинског права и слободе зајемчене Уставом у поступку пред редовним судовима, а то је могло да буде од утицаја на доношење повољније одлуке.