Међународна сарадња

Суд остварује овај вид сарадње контактима са регионалним, европским и другим међународним организацијама и институцијама и учешћем на конференцијама, округлим столовима и семинарима, у земљи и иностранству, као и кроз имплементацију пројеката.

С циљем унапређења рада судова, Врховни касациони суд-Врховни суд је остварио сарадњу са различитим пројектима и међународним организацијама: Делегацијом Европске уније у Београду, Канцеларијом Савета Европе у Београду, УСАИД-ом, Мисијом ОЕБС-а у Србији, Амбасадом САД (ОПДАТ).

Врховни суд је примљен у Мрежу председника врховних судова Европске уније (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union), у својству посматрача, на колоквијуму Мреже и заједничком састанку са Судом Европске уније и Европским судом за људска права, који је одржан од 9. до 11. новембра 2023. године у Бечу.

Председница и судије Врховног суда, боравили су у студијској посети правосудним институцијама Аустрије „Унапређење правне сигурности кроз јединствену примену закона“, од 19. до 21. јуна 2023. године, у организацији пројекта „Подршка реформи правосуђа“ који финансира Европска унија а спроводи Савет Европе.

Конференција „Примена Европске конвенције за заштиту људских права - искуства и изазови судова Централне и Југоисточне Европе“ одржана је 15. и 16. септембра 2022. године у Београду, у организацији Врховног касационог суда уз подршку пројекта „Јачање ефикасних правних средстава за спречавање кршења људских права у Србији“, који се спроводи у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе.

Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић састала се са Делегацијом судија Врховног суда Републике Северне Македоније 7. априла 2022. године у Врховном касационом суду.

Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић и председник Врховног суда Чешке Републике Petr Angyalossy састали су се 2. фебруара 2022. године у Врховном касационом суду.

Сарадња са Европским судом за људска права настављена је кроз Мрежу највиших судова која омогућава благовремено упознавање са најновијом праксом Европског суда за људска права и размену информација о питањима од значаја за судску праксу.