Судије

Рођена 1965. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 14. јула 2022. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1958. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 8. новембра 2018. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1959. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 18. новембра 2021. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођен 1959. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 16. новембра 2017. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1961. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 28. фебруара 2023. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1960. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 28. фебруара 2023. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1959. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 14. јула 2022. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођена 1959. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 17. маја 2018. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена је у Књажевцу. На функцији судије Врховног касационог суда је од 31. јануара 2020. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођен 1960. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 5. јуна 2019. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1959. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 23. јуна 2022. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Јован Јовановић

(изабран за председника Привредног суда у Београду)

Рођена 1961. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 31. јануара 2020. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1960. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 28. фебруара 2023. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођена 1957. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1961. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 31. јануара 2020. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1960. године. На функцији судије Врховног суда је од 23. августа 2023. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1966. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 28. фебруара 2023. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1961. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 5. јуна 2019. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Душко Миленковић

(изабран за председника Апелационог суда у Београду) 

Рођена 1961. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 14. јула 2022. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1962. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 31. јануара 2020. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1961. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 18. новембра 2021. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1968. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 31. јануара 2020. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1963. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 18. новембра 2021. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1963. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 18. новембра 2021. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођена 1962. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 14. јула 2022. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођена 1958. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 14. јула 2022. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођен 1958. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. марта 2014. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена je у Београду. На функцији судије Врховног касационог суда је од 31. јануара 2020. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођен 1970. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 8. новембра 2018. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођена1961. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 16. новембра 2017. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1959. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 16. новембра 2017. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођена 1965. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 28. фебруара 2023. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођен 1961. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 16. новембра 2017. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођенa 1960. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 18. новембра 2021. године. Поступа по предметима из кривичне материје.

Рођен 1958. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 18. новембра 2021. године. Поступа по предметима из грађанске материје.

Рођен 1961. године. На функцији судије Врховног суда је од 23. августа 2023. године. Поступа по предметима из грађанске материје.