Места, седишта и подручја судова

Судови опште надлежности су:
основни судови (66) основани су за територију града, односно једне или више општина
виши судови (25) основани су за подручје једног или више основних судова
апелациони судови (4) основани су за подручје већег броја виших судова
Врховни суд највиши суд у Републици Србији са седиштем у Београду

 

Судови посебне надлежности су:
Привредни судови (16) основани су за територију једног или више градова, односно више општина
Привредни апелациони суд основан је за територију Републике Србије, са седиштем у Београду
Прекршајни судови (44) основани су за територију града, односно једне или више општина
Прекршајни апелациони суд основан је за територију Републике Србије, са седиштем у Београду, и Одељењима (за подручје више прекршајних судова)у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу
Управни суд основан је за територију Републике Србије, са седиштем у Београду, и Одељењима (за подручје више виших судова) у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу

Седиште суда је у згради где је суд, а подручје суда је територија на којој се простире надлежност суда.

По правилу, судске радње предузимају се у седишту суда, а изван седишта само кад је то законом одређено.

Основни суд, виши, привредни или прекршајни суд могу да одржавају судске дане, када се суди и преузимају друге судске радње. Судски дани се оглашавају у месту у коме се одржавају, а место, дан и време одржавања одређује председник суда, у складу са Судским пословником.

Прекршајни суд може имати одељење изван свог седишта, а основни и привредни суд судску јединицу, у којој суде и предузимају друге судске радње.

Судови опште надлежности

ОСНОВНИ СУДОВИ

основани за територију града, односно једне или више општина, ЈЕСУ:

 1. Основни суд у Алексинцу, за територију општина Алексинац, Ражањ и Сокобања, са судском јединицом у Сокобањи,
 2. Основни суд у Аранђеловцу, за територију општина Аранђеловац, Рача и Топола, са судском јединицом у Тополи,
 3. Основни суд у Бачкој Паланци, за територију општина Бач и Бачка Паланка,
 4. Први основни суд у Београду, за територију градских општина Врачар, Звездара, Палилула, Савски венац и Стари град,
 5. Други основни суд у Београду, за територију градских општина Вождовац, Гроцка, Раковица и Чукарица,
 6. Трећи основни суд у Београду, за територију градских општина Земун, Нови Београд и Сурчин,
 7. Основни суд у Бечеју, за територију општина Бечеј и Нови Бечеј, са судском јединицом у Новом Бечеју,
 8. Основни суд у Бору, за територију општине Бор,
 9. Основни суд у Брусу, за територију општина Александровац и Брус, са судском јединицом у Александровцу,
 10. Основни суд у Бујановцу, за територију општина Бујановац и Прешево,
 11. Основни суд у Ваљеву, за територију општине Осечина и за град Ваљево,
 12. Основни суд у Великој Плани, за територију општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, са судском јединицом у Смедеревској Паланци,
 13. Основни суд у Великом Градишту, за територију општина Велико Градиште и Голубац,
 14. Основни суд у Врању, за територију општине Трговиште и за град Врање,
 15. Основни суд у Врбасу, за територију општина Врбас, Кула и Србобран, са судском јединицом у Кули,
 16. Основни суд у Вршцу, за територију општина Бела Црква, Вршац и Пландиште, са судском јединицом у Белој Цркви,
 17. Основни суд у Горњем Милановцу, за територију општине Горњи Милановац,
 18. Основни суд у Деспотовцу, за територију општина Деспотовац и Свилајнац, са судском јединицом у Свилајнцу,
 19. Основни суд у Димитровграду, за територију општине Димитровград,
 20. Основни суд у Зајечару, за територију општине Бољевац и за град Зајечар,
 21. Основни суд у Зрењанину, за територију општина Житиште и Сечањ и за град Зрењанин,
 22. Основни суд у Ивањици, за територију општина Ивањица и Лучани,
 23. Основни суд у Јагодини, за територију општине Рековац и за град Јагодину,
 24. Основни суд у Кикинди, за територију општина Кикинда, Нова Црња, Нови Кнежевац и Чока, са судском јединицом у Новом Кнежевцу,
 25. Основни суд у Књажевцу, за територију општине Књажевац,
 26. Основни суд у Крагујевцу, за територију општина Баточина, Кнић, Лапово и за град Крагујевац,
 27. Основни суд у Краљеву, за територију општине Врњачка Бања и за град Краљево, са судском јединицом у Врњачкој Бањи,
 28. Основни суд у Крушевцу, за територију општина Варварин и Ћићевац и за град Крушевац, са судском јединицом у Варварину,
 29. Основни суд у Куршумлији, за територију општина Блаце и Куршумлија,
 30. Основни суд у Лазаревцу, за територију градске општине Лазаревац,
 31. Основни суд у Лебану, за територију општина Бојник, Лебане и Медвеђа,
 32. Основни суд у Лесковцу, за територију општина Власотинце и Црна Трава и за град Лесковац, са судском јединицом у Власотинцу,
 33. Основни суд у Лозници, за територију општина Крупањ, Љубовија и Мали Зворник и за град Лозницу, са судском јединицом у Љубовији,
 34. Основни суд у Мајданпеку, за територију општине Мајданпек,
 35. Основни суд у Мионици, за територију општина Љиг и Мионица,
 36. Основни суд у Младеновцу, за територију градских општина Барајево, Младеновац и Сопот, са судском јединицом у Сопоту,
 37. Основни суд у Неготину, за територију општина Кладово и Неготин, са судском јединицом у Кладову,
 38. Основни суд у Нишу, за територију општина Гаџин Хан, Дољевац и Сврљиг и за град Ниш,
 39. Основни суд у Новом Пазару, за територију општине Тутин и за град Нови Пазар, са судском јединицом у Тутину,
 40. Основни суд у Новом Саду, за територију општина Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Сремски Карловци, Темерин и Тител и за град Нови Сад,
 41. Основни суд у Обреновцу, за територију градске општине Обреновац,
 42. Основни суд у Панчеву, за територију општина Алибунар, Ковачица и Опово и за град Панчево, са судском јединицом у Ковачици,
 43. Основни суд у Параћину, за територију општина Параћин и Ћуприја, са судском јединицом у Ћуприји,
 44. Основни суд у Петровцу на Млави, за територију општина Жагубица и Петровац на Млави, са судском јединицом у Жагубици,
 45. Основни суд у Пироту, за територију општина Бабушница, Бела Паланка и Пирот,
 46. Основни суд у Пожаревцу, за територију општина Жабари, Кучево и Мало Црниће и за град Пожаревац, са судском јединицом у Кучеву,
 47. Основни суд у Пожеги, за територију општина Ариље, Косјерић и Пожега,
 48. Основни суд у Прибоју, за територију општине Прибој,
 49. Основни суд у Пријепољу, за територију општина Нова Варош и Пријепоље, са судском јединицом у Новој Вароши,
 50. Основни суд у Прокупљу, за територију општина Житорађа, Мерошина и Прокупље,
 51. Основни суд у Рашкој, за територију општине Рашка,
 52. Основни суд у Руми, за територију општине Ириг, Пећинци и Рума,
 53. Основни суд у Сенти, за територију општина Ада, Кањижа и Сента,
 54. Основни суд у Сјеници, за територију општине Сјеница,
 55. Основни суд у Смедереву, за територију општине Ковин и за град Смедерево, са судском јединицом у Ковину,
 56. Основни суд у Сомбору, за територију општина Апатин и Оџаци и за град Сомбор,
 57. Основни суд у Сремској Митровици, за територију града Сремске Митровице,
 58. Основни суд у Старој Пазови, за територију општина Инђија и Стара Пазова, са судском јединицом у Инђији,
 59. Основни суд у Суботици, за територију општина Бачка Топола и Мали Иђош и за град Суботицу, са судском јединицом у Бачкој Тополи,
 60. Основни суд у Сурдулици, за територију општина Босилеград, Владичин Хан и Сурдулица, са судским јединицама у Босилеграду и Владичином Хану,
 61. Основни суд у Трстенику, за територију општине Трстеник,
 62. Основни суд у Убу, за територију општина Лајковац и Уб,
 63. Основни суд у Ужицу, за територију општина Бајина Башта и Чајетина и за град Ужице, са судском јединицом у Бајиној Башти,
 64. Основни суд у Чачку, за територију града Чачка,
 65. Основни суд у Шапцу, за територију општина Богатић, Владимирци и Коцељева и за град Шабац, са судском јединицом у Богатићу и судском јединицом у Коцељеви за територију општина Коцељева и Владимирци,
 66. Основни суд у Шиду, за територију општине Шид.

ВИШИ СУДОВИ

основани за подручје једног или више основних судова, ЈЕСУ:

 1. Виши суд у Београду, за подручје Првог, Другог и Трећег основног суда у Београду, Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у Младеновцу и Основног суда у Обреновцу,
 2. Виши суд у Ваљеву, за подручје Основног суда у Ваљеву, Основног суда у Мионици и Основног суда у Убу,
 3. Виши суд у Врању, за подручје Основног суда у Бујановцу, Основног суда у Врању и Основног суда у Сурдулици,
 4. Виши суд у Зајечару, за подручје Основног суда у Бору, Основног суда у Зајечару и Основног суда у Књажевцу,
 5. Виши суд у Зрењанину, за подручје Основног суда у Бечеју, Основног суда у Зрењанину и Основног суда у Кикинди,
 6. Виши суд у Јагодини, за подручје Основног суда у Деспотовцу, Основног суда у Јагодини и Основног суда у Параћину,
 7. Виши суд у Крагујевцу, за подручје Основног суда у Аранђеловцу и Основног суда у Крагујевцу,
 8. Виши суд у Краљеву, за подручје Основног суда у Краљеву и Основног суда у Рашкој,
 9. Виши суд у Крушевцу, за подручје Основног суда у Брусу, Основног суда у Крушевцу и Основног суда у Трстенику,
 10. Виши суд у Лесковцу, за подручје Основног суда у Лебану и Основног суда у Лесковцу,
 11. Виши суд у Неготину, за подручје Основног суда у Мајданпеку и Основног суда у Неготину,
 12. Виши суд у Нишу, за подручје Основног суда у Алексинцу и Основног суда у Нишу,
 13. Виши суд у Новом Пазару, за подручје Основног суда у Новом Пазару и Основног суда у Сјеници,
 14. Виши суд у Новом Саду, за подручје Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду,
 15. Виши суд у Панчеву, за подручје Основног суда у Вршцу и Основног суда у Панчеву,
 16. Виши суд у Пироту, за подручје Основног суда у Димитровграду и Основног суда у Пироту,
 17. Виши суд у Пожаревцу, за подручје Основног суда у Великом Градишту, Основног суда у Петровцу на Млави и Основног суда у Пожаревцу,
 18. Виши суд у Прокупљу, за подручје Основног суда у Куршумлији и Основног суда у Прокупљу,
 19. Виши суд у Смедереву, за подручје Основног суда у Великој Плани и Основног суда у Смедереву,
 20. Виши суд у Сомбору, за подручје Основног суда у Врбасу и Основног суда у Сомбору,
 21. Виши суд у Сремској Митровици, за подручје Основног суда у Руми, Основног суда у Сремској Митровици, Основног суда у Старој Пазови и Основног суда у Шиду,
 22. Виши суд у Суботици, за подручје Основног суда у Сенти и Основног суда у Суботици,
 23. Виши суд у Ужицу, за подручје Основног суда у Пожеги, Основног суда у Прибоју, Основног суда у Пријепољу и Основног суда у Ужицу,
 24. Виши суд у Чачку, за подручје Основног суда у Горњем Милановцу, Основног суда у Ивањици и Основног суда у Чачку,
 25. Виши суд у Шапцу, за подручје Основног суда у Лозници и Основног суда у Шапцу.

АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ 

основани за подручје већег броја виших судова, ЈЕСУ:

 1. Апелациони суд у Београду, за подручја виших судова у Београду, Ваљеву, Панчеву и Смедереву,
 2. Апелациони суд у Крагујевцу, за подручја виших судова у Јагодини, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Новом Пазару, Пожаревцу, Чачку и Ужицу,
 3. Апелациони суд у Нишу, за подручја виших судова у Врању, Зајечару, Неготину, Лесковцу, Нишу, Прокупљу и Пироту,
 4. Апелациони суд у Новом Саду, за подручја виших судова у Зрењанину, Новом Саду, Сомбору, Сремској Митровици, Суботици и Шапцу.

ВРХОВНИ СУД

је највиши суд у Републици Србији и највиши суд опште надлежности.

Судови посебне надлежности

ПРИВРЕДНИ СУДОВИ

основани за територију једног или више градова, односно више општина, ЈЕСУ:

 1. Привредни суд у Београду, за територију града Београда,
 2. Привредни суд у Ваљеву, за територију општина Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Лајковац, Љиг, Љубовија, Мали Зворник, Мионица, Осечина и Уб и за градове Ваљево, Лозница и Шабац, са судском јединицом у Лозници за територију општина Крупањ, Љубовија и Мали Зворник и за град Лозницу и судском јединицом у Шапцу за територију општина Богатић, Владимирци и Коцељева и за град Шабац,
 3. Привредни суд у Зајечару, за територију општина Бољевац, Бор, Кладово, Књажевац, Мајданпек, Неготин и Сокобања и за град Зајечар,
 4. Привредни суд у Зрењанину, за територију општина Житиште, Кикинда, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Сечањ и Чока и за град Зрењанин,
 5. Привредни суд у Краљеву, за територију општина Александровац, Брус, Варварин, Врњачка Бања, Рашка, Сјеница, Трстеник, Тутин и Ћићевац и за градове Краљево, Крушевац и Нови Пазар, са судском јединицом у Крушевцу за територију општина Aександровац, Брус, Варварин, Трстеник и Ћићевац и за град Крушевац и судском јединицом у Новом Пазару за територију општина Сјеница и Тутин и за град Нови Пазар,
 6. Привредни суд у Крагујевцу, за територију општина Аранђеловац, Баточина, Деспотовац, Кнић, Лапово, Параћин, Рача, Рековац, Свилајнац, Топола и Ћуприја и за градове Јагодину и Крагујевац, са судском јединицом у Јагодини, за територију општина Деспотовац, Параћин, Рековац, Свилајнац и Ћуприја и за град Јагодину,
 7. Привредни суд у Лесковцу, за територију општина Бојник, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Власотинце, Лебане, Медвеђа, Прешево, Сурдулица, Трговиште и Црна Трава и за градове Врање и Лесковац, са судском јединицом у Врању, за територију општина Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица и Трговиште и за град Врање,
 8. Привредни суд у Нишу, за територију општина Алексинац, Бабушница, Бела Паланка, Блаце, Димитровград, Дољевац, Гаџин Хан, Житорађа, Куршумлија, Мерошина, Пирот, Прокупље, Ражањ и Сврљиг и за град Ниш,
 9. Привредни суд у Новом Саду, за територију општина Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Жабаљ, Сремски Карловци, Темерин и Тител и за град Нови Сад,
 10. Привредни суд у Панчеву, за територију општина Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово и Пландиште и за град Панчево,
 11. Привредни суд у Пожаревцу, за територију општина Велика Плана, Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће, Петровац на Млави и Смедеревска Паланка и за градове Пожаревац и Смедерево, са судском јединицом у Смедереву, за територију општина Велика Плана и Смедеревска Паланка и за град Смедерево,
 12. Привредни суд у Сомбору, за територију општина Апатин, Врбас, Кула, Оџаци и Србобран и за град Сомбор,
 13. Привредни суд у Сремској Митровици, за територију општина Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Стара Пазова и Шид и за град Сремску Митровицу,
 14. Привредни суд у Суботици, за територију општина Ада, Бачка Топола, Кањижа, Мали Иђош и Сента и за град Суботицу,
 15. Привредни суд у Ужицу, за територију општина Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље и Чајетина и за град Ужице,
 16. Привредни суд у Чачку, за територију општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани и за град Чачак.

ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД

основан је за територију Републике Србије са седиштем Суда у Београду.

ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ

основани за територију града, односно једне или више општина ЈЕСУ:

 1. Прекршајни суд у Аранђеловцу за територију општина Аранђеловац и Топола, са одељењем суда у Тополи,
 2. Прекршајни суд у Бачкој Паланци, за територију општина Бач, Бачка Паланка и Бачки Петровац, са одељењем суда у Бачу и Бачком Петровцу,
 3. Прекршајни суд у Београду, за територију градских општина Барајево, Вождовац, Врачар, Гроцка, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Сурчин и Чукарица, са одељењима суда у Барајеву и Гроцкој,
 4. Прекршајни суд у Бечеју, за територију општина Бечеј, Жабаљ, Србобран и Темерин, са одељењима суда у Жабљу, Србобрану и Темерину,
 5. Прекршајни суд у Ваљеву, за територију општина Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Уб и за град Ваљево, са одељењима суда у Лајковцу, Љигу, Мионици, Осечини и Убу,
 6. Прекршајни суд у Врању, за територију општина Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Сурдулица и Трговиште и за град Врање, са одељењима суда у Бујановцу, Владичином Хану и Сурдулици,
 7. Прекршајни суд у Вршцу, за територију општина Бела Црква, Вршац и Пландиште, са одељењима суда у Белој Цркви и Пландишту,
 8. Прекршајни суд у Горњем Милановцу, за територију општине Горњи Милановац,
 9. Прекршајни суд у Зајечару, за територију општина Бољевац, Бор, Књажевац и Сокобања и за град Зајечар, са одељењима суда у Бољевцу, Бору, Књажевцу и Сокобањи,
 10. Прекршајни суд у Зрењанину, за територију општина Житиште, Нови Бечеј и Сечањ и за град Зрењанин, са одељењима суда у Житишту, Новом Бечеју и Сечњу,
 11. Прекршајни суд у Јагодини, за територију општина Деспотовац, Рековац, Свилајнац и Ћуприја и за град Јагодину, са одељењима суда у Деспотовцу, Свилајнцу и Ћуприји,
 12. Прекршајни суд у Кикинди, за територију општина Кикинда, Нова Црња и Нови Кнежевац, са одељењима суда у Новој Црњи и Новом Кнежевцу,
 13. Прекршајни суд у Крагујевцу, за територију општина Баточина, Кнић, Лапово и Рача и за град Крагујевац, са одељењима суда у Баточини, Книћу и Рачи,
 14. Прекршајни суд у Краљеву, за територију општине Врњачка Бања и за град Краљево, са одељењем суда у Врњачкој Бањи,
 15. Прекршајни суд у Крушевцу, за територију општина Александровац, Брус, Варварин и Ћићевац и за град Крушевац, са одељењима суда у Александровцу, Брусу, Варварину и Ћићевцу,
 16. Прекршајни суд у Лазаревцу, за територију градске општине Лазаревац,
 17. Прекршајни суд у Лесковцу, за територију општина Бојник, Власотинце, Лебане, Медвеђа и Црна Трава и за град Лесковац, са одељењима суда у Бојнику, Власотинцу, Лебану и Медвеђи,
 18. Прекршајни суд у Лозници, за територију општина Крупањ, Љубовија и Мали Зворник и за град Лозницу, са одељењима суда у Крупњу, Љубовији и Малом Зворнику,
 19. Прекршајни суд у Младеновцу, за територију градских општина Младеновац и Сопот, са одељењем суда у Сопоту,
 20. Прекршајни суд у Неготину, за територију општина Кладово, Мајданпек и Неготин, са одељењима суда у Кладову и Мајданпеку,
 21. Прекршајни суд у Нишу, за територију општина Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Житорађа, Мерошина, Ражањ и Сврљиг и за град Ниш, са одељењима суда у Алексинцу, Дољевцу, Житорађи, Мерошини, Ражњу и Сврљигу,
 22. Прекршајни суд у Новом Пазару, за територију општине Тутин и за град Нови Пазар, са одељењем суда у Тутину,
 23. Прекршајни суд у Новом Саду, за територију општина Беочин, Врбас, Сремски Карловци и Тител и за град Нови Сад, са одељењима суда у Беочину, Врбасу и Тителу,
 24. Прекршајни суд у Обреновцу, за територију градске општине Обреновац,
 25. Прекршајни суд у Панчеву, за територију општина Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово и за град Панчево, са одељењима суда у Алибунару, Ковачици, Ковину и Опову,
 26. Прекршајни суд у Параћину, за територију општине Параћин,
 27. Прекршајни суд у Пироту, за територију општина Бабушница, Бела Паланка, Димитровград и Пирот, са одељењима суда у Белој Паланци и Димитровграду,
 28. Прекршајни суд у Пожаревцу, за територију општина Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће и Петровац на Млави и за град Пожаревац, са одељењима суда у Великом Градишту, Голупцу, Жабарима, Жагубици, Кучеву, Малом Црнићу и Петровцу на Млави,
 29. Прекршајни суд у Пожеги, за територију општина Ариље, Ивањица, Косјерић и Пожега, са одељењима суда у Ариљу, Ивањици и Косјерићу,
 30. Прекршајни суд у Прешеву, за територију општине Прешево,
 31. Прекршајни суд у Пријепољу, за територију општина Нова Варош, Прибој и Пријепоље, са одељењима суда у Новој Вароши и Прибоју,
 32. Прекршајни суд у Прокупљу, за територију општина Блаце, Куршумлија и Прокупље, са одељењима суда у Блацу и Куршумлији,
 33. Прекршајни суд у Рашки, за територију општине Рашка,
 34. Прекршајни суд у Руми, за територију општина Инђија, Ириг, Пећинци, Рума и Стара Пазова, са одељењима суда у Инђији, Иригу, Пећинцима и Старој Пазови,
 35. Прекршајни суд у Сенти, за територију општина Ада, Кањижа, Сента и Чока, са одељењима суда у Ади, Кањижи и Чоки,
 36. Прекршајни суд у Сјеници, за територију општине Сјеница,
 37. Прекршајни суд у Смедереву, за територију општина Велика Плана и Смедеревска Паланка и за град Смедерево, са одељењима суда у Великој Плани и Смедеревској Паланци,
 38. Прекршајни суд у Сомбору, за територију општина Апатин, Кула и Оџаци и за град Сомбор, са одељењима суда у Апатину, Кули и Оџацима,
 39. Прекршајни суд у Сремској Митровици, за територију општине Шид и за град Сремску Митровицу, са одељењем суда у Шиду,
 40. Прекршајни суд у Суботици, за територију општина Бачка Топола и Мали Иђош и за град Суботицу, са одељењима суда у Бачкој Тополи и Малом Иђошу,
 41. Прекршајни суд у Трстенику, за територију општине Трстеник,
 42. Прекршајни суд у Ужицу, за територију општина Бајина Башта и Чајетина и за град Ужице, са одељењима суда у Бајиној Башти и Чајетини,
 43. Прекршајни суд у Чачку, за територију општине Лучани и за град Чачак, са одељењем суда у Гучи, за територију општине Лучани,
 44. Прекршајни суд у Шапцу, за територију општина Богатић, Владимирци и Коцељева и за град Шабац, са одељењима суда у Богатићу, Владимирцима и Коцељеви.

ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД

основан је за територију Републике Србије, са седиштем у Београду, и Одељењима (за подручје више прекршајних судова)у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.

ОДЕЉЕЊА ПРЕКРШАЈНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

 1. Одељење у Крагујевцу, за подручја прекршајних судова у Аранђеловцу, Горњем Милановцу, Јагодини, Крагујевцу, Краљеву, Крушевцу, Новом Пазару, Параћину, Пожеги, Пријепољу, Рашкој, Сјеници, Трстенику, Чачку и Ужицу,
 2. Одељење у Нишу, за подручја прекршајних судова у Врању, Зајечару, Лесковцу, Неготину, Нишу, Пироту, Прешеву и Прокупљу,
 3. Одељење у Новом Саду, за подручја прекршајних судова у Бачкој Паланци, Бечеју, Вршцу, Зрењанину, Кикинди, Новом Саду, Руми, Сенти, Сомбору, Сремској Митровици, Суботици и Шапцу.

УПРАВНИ СУД

основан је за територију Републике Србије, са седиштем у Београду, и Одељењима (за подручје више виших судова) у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.

ОДЕЉЕЊА УПРАВНОГ СУДА

ЈЕСУ:

 1. Одељење у Крагујевцу, за подручја виших судова у Јагодини, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Новом Пазару, Ужицу и Чачку,
 2. Одељење у Нишу, за подручја виших судова у Врању, Лесковцу, Нишу, Прокупљу и Пироту,
 3. Одељење у Новом Саду, за подручја виших судова у Зрењанину, Новом Саду, Сомбору, Сремској Митровици, Суботици и Шапцу.