Јавнe набавке и јавни и интерни конкурси

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Врховни суд, у складу са обавезама утврђеним одредбама Закона о јавним набавкама, којима је прописано да је наручилац дужан да објави позив за подношење понуде у отвореном поступку, у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда и да је као наручилац дужан да објави позив за подношење пријава у: рестриктивном поступку, квалификационом поступку и конкурентном дијалогу, као и да истовремено са објављивањем позива за подношење понуда, објави и конкурсну документацију, објављује позиве, обавештења у вези јавних набавки и конкурсну документацију и на својој интернет страници.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

Врховни суд, у складу са обавезом утврђеном Законом о државним службеницима и Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима којом је прописано је да се сваки јавни конкурс оглашава  у "Службеном гласнику Републике Србије", у неком дневном јавном гласилу које излази у целој Републици Србији, оглашава и јавни конкурс за попуњавање слободних радних места на wеб страници Суда.