Уједначавање судске праксе

У складу са надлежношћу суда изван суђења, суд предузима активности у циљу уједначавања судске праксе судова Републике Србије, од доношења Акционог плана до низа активности којим би се остварио циљ уједначавања.