Служба за техничке послове, противпожарну заштиту и заштиту на раду