О Високом савету судства

Високи савет судства је уставна категорија од 2006. године (према Уставу Републике Србије, „Сл. Гласник РС 98/2006). Конституисан је 06. априла 2009. године. Као самосталан правосудни орган започео је са радом 01. јануара 2010. године (Закон о Високом савету судства „Сл.гласник РС“, број 116/2008), са мрежом судова, према Закону о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр. 116/2008 и 104/2009). 

Високи савет судства