Председник Суда

Јасмина Васовић

Рођена је 1. августа 1969. године у Чачку.

Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1995. године. Правосудни испит је положила 27. јуна 2000. године.

Приправнички стаж обавила је у периоду од 18. маја 1998. године до 26. јуна 2000. године у Првом општинском суду у Београду. У периоду од 27. јуна 2000. до 27. децембра 2001. године радила је као судијски помоћник у истом суду. За судију Првог општинског суда у Београду изабрана је 27. децембра 2001. године, где је од полагања заклетве 10. јануара 2002. године до јуна 2002. године била распоређена у Одељење истраге, а од јуна 2002. године до јула 2003. године у Грађанско одељење. У периоду од 2003. године до 2009. године била је распоређена да поступа у Кривичном одељењу Првог општинског суда у Београду. Дана 16. децембра 2009. године изабрана је за судију Вишег суда у Београду, где је од јануара 2010. године распоређена у Одељење истраге, а од јануара 2011. године у Кривично одељење истог суда. За судију Апелационог суда у Београду изабрана је 22. октобра 2013. године, где је била распоређена у Кривично одељење, док је од јануара 2015. године поступала и у предметима Посебног одељења за организовани криминал.

Била је представник Републике Србије у Европској правосудној мрежи, члан Програмског савета Правосудне академије, ментор, предавач и тренер на Правосудној академији. 

Учесник је бројних семинара из области правосуђа у земљи и иностранству, била је члан радне групе и аутор је предговора за Закон за суђење у разумном року, аутор је више радова објављених у правосудним билтенима.

На функцију председника суда ступила је 16. априла 2021. године на Општој седници, пошто је претходно изабрана на Шестој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години, одржаној 8. априла 2021. године.