Судије

Учешће судија Врховног суда на стручним скуповима у 2024. години:

Округли столови, скупови, форуми и посете

- Експертска мисија „Развој анализе недостатака у систему процесуриања прања новца и привремног и трајног одузимања имовине“ у организацији Савета Европе, у сарадњи са Врховним јавним тужилаштвом и Управом за спречавање прања новца, одржана у Београду 13. и 14. фебруара 2024. године.

Састанци и седнице

-Састанак у циљу јачања правосудне сарадње између држава чланица ЕУ и Западног Балкана, у организацији Европске правосудне мреже, одржан у Бечу 1. фебруара 2024. године.