Судије

Вансудске активности судија Врховног касационог суда-Врховног суда у 2023. години:

Конференције

- Конференција о праву интелектуалне својине, у организацији ЗМП адвокатске канцеларије за интелектуалну својину, у сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Београду, одржана у Београду 6. априла 2023. године.

Округли столови, скупови, форуми и посете

- Jавнo слушањe на тему: „Представљање предлога закона који се доносе у циљу усклађивања са Актом о промени Устава Републике Србије“, у организацији Одбора за уставна питања и законодавство Народне скупштине РС, одржано у Београду 26. јануара 2023. године;

- Обележавање Дана заштите података о личности, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, одржано у Београду 30. јануара 2023. године;

- Округли сто о Конвенцији од 2. јула 2019. о признавању и извршењу страних пресуда у грађанским или привредним стварима (Конвенција о пресудама HCCH 2019), у организацији „Пројекта за јачање извршења на Балкану (BESP)“ који финансира Министарство спољних послова Холандије, а спроводи Центар за међународну правну сарадњу (CILC), одржан у Београду 31. јануара 2023. године;

- Oкругли сто у оквиру јавне расправе о тексту Предлога акционог плана 2023-2025 за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2020-2025. године, у организацији Министарства правде, одржан у Београду 28. фебруара 2023. године;

-Oкругли сто ,,Извршавање пресуда Европског суда за људска права-пресуда Зорица Јовановић против Србије“ у организацији Генералног директората за људска права и владавину права Савета Европе и Правосудне академије, одржан у Београду 9. маја 2023. године.   

Састанци и седнице

- Припремни састанак делегације Републике Србије у оквиру шестог циклуса мониторинга Европске конвенције против расизма и нетолеранције, у организацији Министарствa за људска и мањинска права и друштвени дијалог, одржан у Београду 14. марта 2023. године;

- Трећи састанак Управног одбора пројекта Европске уније “Подршка Србији у постизању циљева Поглавља 24: правда, слобода и безбедност”, у организацији „ЕУ пројекти у Србији“, одржан у Београду 22. марта 2023. године;

- Састанак са специјалним известиоцем Савета за људска права УН за промоцију и заштиту права на слободу изражавања, у организацији Министарства спољних послова, одржан у Врховном касационом суду 30. марта 2023. године;

- Састанак Радне групе за безбедност деце на интернету, у организацији Министарства информисања и телекомуникација, одржан у Београду 18. маја 2023. године.