Судије

Учешће судија Врховног суда на стручним скуповима у 2024. години:

Конференције

- Конференција „Коришћење криптоване комуникације у кривичном поступку“, у организацији заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе „Унапређивање заштите људских права у Србији‟, Бироа за међународну борбу против наркотика и спровођење закона при амбасади САД у Београду, Мисије ОЕБС-а у Србији и пројекта Савета Европе „Спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији‟ одржана у Београду 18. и 19. априла 2024. године;

- Регионална конференција „Решавање проблема трговине људима ради сексуалне експлоатације у Југоисточној Европи-пут напред ка одговору целог друштва“ у организацији Канцеларије Уједињених нација за дроге и криминал (UNODC) у сарадњи са Канцеларијом за Људска права и права националних мањина Владе Републике Хрватске, Министарством Европе и иностраних послова Француске и Министарством иностраних послова из Шведске, одржана у Дубровнику 8. и 9. маја 2024. године;

- Међународна конференција „Заједничким напорима ка здравој животној средини: улога и значај омбудсмана“, у организацији Заштитника грађана Републике Србије уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, одржана у Београду 13. и 14. јуна 2024. године.

Округли столови, скупови, форуми и посете

- Експертска мисија „Развој анализе недостатака у систему процесуриања прања новца и привремног и трајног одузимања имовине“ у организацији Савета Европе, у сарадњи са Врховним јавним тужилаштвом и Управом за спречавање прања новца, одржана у Београду 13. и 14. фебруара 2024. године.

Састанци и седнице

-Састанак у циљу јачања правосудне сарадње између држава чланица ЕУ и Западног Балкана, у организацији Европске правосудне мреже, одржан у Бечу 1. фебруара 2024. године;

- Припремни састанак - шести круг евалуације РС од стране комитета MONEYVAL, у организацији Министарства финансија, одржан у Београду 17. јуна 2024. године;

-Састанак државних органа са делегацијом Саветодавног комитета Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Савета Европе, у организацији Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, одржан у Београду 28. јуна 2024. године;

-Консултативни састанак доносилаца одлука у процесу Националне процене ризика, у организацији Савета Европе у сарадњи са Управом за спречавање прања новца, одржан у Београду 1. јула 2024. године.