Учешће на стручним скуповима

Судије највишег суда у току године учествују на бројним конференцијама, саветовањима, семинарима, округлим столовима или у радним групама. Могу бити учесници стручног скупа у својству представника суда, члана делегације Републике Србије или као предавачи. На овој страни можете добити информацију о њиховим бројним стручним активностима. Поред судија у стручним активностима узимају учешће и судијски помоћници и запослени у Суду.