Судије

Према Одлуци Високог савета судства о изменама Одлуке о броју судија у судовима број: 119-00-1315/2023-01 од 21. децембра 2023. године (објављена у „Службеном гласнику РС“ број 117/2023), Врховни суд има председника и 54 судије.

Списак судија Врховног суда на дан 7. мај 2024. године.