Правна схватања, ставови, закључци и реферати

У складу са надлежношћу Врховног суда, када постоје изражене разлике у судској пракси, судска одељења: Кривично, Грађанско и Одељење за заштиту права на суђење у разумном року, заузимају и објављују правна схватања, ставове и закључке.