Правилник о додели награда и признања судовима

Општа седница Врховног касационог суда, донела је Правилник о додели награда и признања судовима.

Циљ доделе награде и признања судовима, јесте промовисање ефикасности, квалитета и иновативности у раду и најбоље праксе, стварање подстицајног радног окружења и остваривање најбољих резултата у раду судова.

Судовима ће се додељивати награде и признања једном годишње, за текућу годину.