Годишње саветовање судија Републике Србије

Годишње саветовање судија Републике Србије „Судијски дани - 2024” одржаће се од 23. до 25. маја 2024. године у Врњачкој Бањи, у организацији Врховног суда.