Конференција о реформи правосуђа „Уставни амандмани-нови закони-ка ефикасној имплементацији“

Конференција о реформи правосуђа „Уставни амандмани - нови закони - ка ефикасној имплементацији“ одржана је 21. фебруара 2023. године у Београду.

„Од нас судија, највише зависи обезбеђење независности судске власти и јачање поверења у судску власт и ако будемо истрајни и доследни у томе, усвојене уставне промене и нови правосудни закони, оствариће своју сврху“, истакла је председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић.

Конференцију је организовало Министарство правде у оквиру заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе „Подршка реформи правосуђа у Србији“.