Нове судије Врховног касационог суда ступиле на функцију

Судије Врховног касационог суда Зорица Булајић, Надежда Видић, Гордана Којић, Радослава Мађаров и Марија Терзић ступиле су на функцију на свечаној Општој седници, која је одржана 28. фебруара 2023. године у Врховном касационом суду.

До избора на функцију судије Врховног касационог суда, судије Зорица Булајић и Марија Терзић обављале су функцију судије Апелационог суда у Београду, судија Надежда Видић обављала је функцију судије Апелационог суда у Крагујевцу, судије Гордана Којић и Радослава Мађаров обављале су функцију судије Апелационог суда у Новом Саду.

Високи савет судства на седници одржаној 9. фебруара 2023. године, донео је Одлуку о избору судија у Врховни касациони суд.