Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума o набавци Уређаја за штампање Тип 2, ЦЈН бр. 2/2020