Полагање заклетве новоизабраних судија

Новоизабране судије положиле су заклетву пред председницом Врховног суда Јасмином Васовић и председником Народне скупштине др Владимиром Орлићем, 25. јануара 2024. године у Народној скупштини.

Заклетву су положиле судије изабране на седницама Високог савета судства које су одржане 12. октобра, 2. новембра и 16. новембра 2023. године.

Фото Народна скупштина