Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 729 резултата)
 1. Рев 10518/2023 1.6.6.9; накнада

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 10518/2023 / Датум: 24.01.2024.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ, ВВ, ГГ и ДД, сви из..., чији је пуномоћник Љубица Мићовић, адвокат из..., против тужен ...

 2. Рев 31251/2023 3.1.4.9; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 31251/2023 / Датум: 18.01.2024.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Владимир Марковић адвокат из..., против тужене ББ из..., коју заступа ...

 3. Рев 30128/2023 3.1.4.19; 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 30128/2023 / Датум: 17.01.2024.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Маја Ружић, адвокат из..., против тужене ББ из..., чији је пуномоћник Јов ...

 4. Рев 2575/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2575/2022 / Датум: 11.01.2024.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић, Радославе Мађаров, Драгане Бољевић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиоца Удружење осигуравача Србије, Гарантни фонд, Београд, чији је пуномоћн ...

 5. Рев 29548/2023 3.1.4.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 29548/2023 / Датум: 10.01.2024.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиoца- провитуженог АА из.., Општина..., чији је пуномоћник Мирослав Лазић, адвокат из..., против туж ...

 6. Рев 10517/2023 3.1.2.8.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 10517/2023 / Датум: 10.01.2024.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића, Марије Терзић, Надежде Видић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из..., ГГ из... и ДД из..., чији је пуномоћник ...

 7. Рев2 1362/2023 3.5.2; забрана дискриминације

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1362/2023 / Датум: 10.01.2024.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиoца- противтуженог АА из..., чији је пуномоћник Бане Секулић, адвокат из..., против туженог-противт ...

 8. Рев 32148/2023 3.19.1.25.1.4; 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 32148/2023 / Датум: 10.01.2024.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића, Марије Терзић, Надежде Видић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у ванпарничном предмету предлагача АА из..., чији су пуномоћници Бошко Кнежевић, Никола Ч ...

 9. Р 280/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 280/2023 / Датум: 27.12.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., против тужене ББ из..., ради накнаде штете, одлучујући о захтеву Вишег суда у Ваљеву за одређивање ...

 10. Рев 29289/2023 3.1.4.16.4; издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 29289/2023 / Датум: 27.12.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у правној ствари тужиоца – противтуженог АА из..., чији је пуномоћник Тамара Ђелић, адвокат из..., против тужене ...

Pages