Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 51 резултата)
 1. Р4 р 30/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 30/2023 / Датум: 07.02.2024.

  Врховни суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији је пуномоћник Горан Стаменић, адвокат из..., ул.... бр..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача ради убрзавања пост ...

 2. Р4 г 15/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 15/2023 / Датум: 02.02.2024.

  Врховни суд, судија Весна Субић, одређена годишњим распоредом послова, на основу одредбе члана 7. став 5. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ бр. 40/15, 92/2023), у поступку заштите права на суђење у разумном року предл ...

 3. Рж1 г 1/2024 1.6.67

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2024 / Датум: 15.01.2024.

  Врховни суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул...., чији је пуномоћник Огњен Ђурић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача због неодлучивања о приговору ради убрзавања поступка у предмету Апелационог суда у ...

 4. Рж1 р 28/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 28/2023 / Датум: 19.12.2023.

  Врховни суд, судија Драгана Маринковић, у поступку заштите права на суђење у разумном року, предлагача АА, ББ и ВВ, свих из..., које заступа пуномоћник Анита Турковић, адокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у ...

 5. Рж1 р 25/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 25/2023 / Датум: 05.12.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Татјане Матковић Стефановић, председника већа, Татјане Миљуш и Биљане Синановић, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Горан Стаменић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјав ...

 6. Рж1 р 26/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 26/2023 / Датум: 05.12.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Татјане Матковић Стефановић, председника већа, Татјане Миљуш и Биљане Синановић, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Горан Стаменић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјав ...

 7. Рж1 г 12/2023 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 12/2023 / Датум: 05.12.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Татјане Матковић Стефановић, председника већа, Татјане Миљуш и Биљане Синановић, чланова већа, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Мирјана Јосимовић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача из ...

 8. Р4 г 13/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 13/2023 / Датум: 30.11.2023.

  Врховни суд, судија Драгана Маринковић, у предмету предлагача АА из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача за убрзање поступка у предмету Врховног суда Рев 2333/2022, донео је дана 30.11.2023. године, Р Е Ш Е Њ ...

 9. Р4 г 11/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 11/2023 / Датум: 24.11.2023.

  Врховни суд, судија Владислава Милићевић, одређена Годишњим распоредом послова у суду у смислу члана 7. став 5. Закона о заштити права на суђење у разумном року, у предмету предлагача Привредно друштво ЕКО Енергетика ДОО Београд- Палилула, чији је пуномоћ ...

 10. Рж1 р 27/2023 1.6.6.2; грађански поступци; 1.6.6.4; дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп / Бр. предмета: 27/2023 / Датум: 20.11.2023.

  Врховни суд, судија Гордана Комненић, одређена Годишњим распоредом послова у смислу одредбе члана 7. став 5. Закона о заштити права на суђење у разумном року (''Службени гласник РС'' бр. 40/2015, 92/2023), у поступку заштите права на с ...

Pages