Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 27747 резултата)
 1. Рев2 3067/2021 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3067/2021 / Датум: 08.12.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Гордана Јовановић, адвокат из..., против тужене Репу ...

 2. Рев 2111/2022 3.19.1.25.1.4; 3.1.2.8.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2111/2022 / Датум: 27.10.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића, Мирјане Андријашевић, Драгане Миросављевић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из... и ГГ из..., чији је пуномоћник ...

 3. Р 177/2022 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 177/2022 / Датум: 07.09.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., против тужене Републике Србије, Високи савет судства, Први основни суд у Београду, ...

 4. Рев 6293/2021 3.1.2.8.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 6293/2021 / Датум: 18.08.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Марине Милановић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужиоца АА из села..., Општина..., чији је пуномоћник Ненад Манић, адвокат из ...

 5. Прев 894/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 894/2022 / Датум: 13.07.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Матковић Стефановић, Татјане Миљуш, Јасмине Стаменковић и др Илије Зиндовића, чланова већа, у парници по тужби тужиоца Пролеће ДОО Врање, чији је п ...

 6. Рев 5323/2022 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5323/2022 / Датум: 22.06.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић, Иване Рађеновић, Бранка Станића и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници тужиоца ЈП „Водовод и канализација“ Пирот, кога заступа пун ...

 7. Рев 8696/2023 3.1.4.18; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 8696/2023 / Датум: 11.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа пуномоћник Бојан Патрић, адвокат из..., против туженог ББ из..., кога за ...

 8. Рж1 гп 3/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 3/2023 / Датум: 10.05.2023.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, у предмету предлагача АА ПР, СТР „Ал-Фи“, чији је пуномоћник Станоје Филиповић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној на решење Привредног апелационог суда Р4 П 1/23 од 24.0 ...

 9. Спп 10/2022 3.19.1.11; 3.5; 3.5.12; 3.19.1.2

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 10/2022 / Датум: 09.05.2023.

  ВИШИ СУД У УЖИЦУ УЖИЦЕ ВЕЗА: Су VIII 137/22 Извод из записника са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 09.05.2023. године. О Д Л У К А ОДБИЈА СЕ захтев Вишег суда у Ужицу за решавање спорног правног питања. О б р а з л о ж е њ е ...

 10. Спп 12/2022 3.19.1.11; 3.5; 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 12/2022 / Датум: 09.05.2023.

  ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ СОМБОР ВЕЗА: П1 796/21 Извод из записника са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 09.05.2023. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољен захтев Основног суда у Сомбору за решавање спорног правног питања ...

Pages