Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 39 резултата)
 1. Узп 228/2021 4.1.2.7.1; 4.1.2.2.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 228/2021 / Датум: 06.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Жељка Шкорића и Гордане Комненић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,......, чији је пуномоћник Душан ...

 2. Узп 41/2023 4.1.2.7.1; 4.2.9

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 41/2023 / Датум: 08.08.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Добриле Страјина и Зорана Хаџића, чланова већа, са саветником Мирелом Констадиновић, као записничарем, одлучујући о захтеву Удружења „Регулаторни институт за обновљ ...

 3. Узп 181/2023 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 181/2023 / Датум: 31.07.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Добриле Страјина и Бранке Дражић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из...,......, кога заступа Никола Живуловић, адвока ...

 4. Узп 151/2023 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 151/2023 / Датум: 31.07.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Добриле Страјина и Бранке Дражић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из...,..., кога заступа Момчило Филиповић, адвокат ...

 5. Узп 95/2023 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 95/2023 / Датум: 11.07.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Зорана Хаџића, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву Министарства одбране Републике Србије, Војн ...

 6. Узп 138/2023 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 138/2023 / Датум: 11.07.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Зорана Хаџића, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву Савеза јеврејских општина Србије, Београд, ...

 7. Узз 4/2023 4.1.2.7

  Управна материја / Уписници: Узз / Бр. предмета: 4/2023 / Датум: 11.07.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Зорана Хаџића, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву за заштиту законитости АА из...,..., поднет ...

 8. Узп 149/2023 4.1.2.7.1. захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 149/2023 / Датум: 11.07.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Зорана Хаџића, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву Града Ниша, Већа градске општине Медијана, ...

 9. Узп 120/2023 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 120/2023 / Датум: 11.07.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Зорана Хаџића, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., улица... бр...., ...

 10. Узп 115/2023 4.1.2.7.1

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 115/2023 / Датум: 21.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Татјане Миљуш и Весне Субић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,...,......, чији је пуномоћник Татјан ...

Pages