Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 1568 резултата)
 1. Р4 р 30/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 р / Бр. предмета: 30/2023 / Датум: 07.02.2024.

  Врховни суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији је пуномоћник Горан Стаменић, адвокат из..., ул.... бр..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача ради убрзавања пост ...

 2. Р4 г 15/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 г / Бр. предмета: 15/2023 / Датум: 02.02.2024.

  Врховни суд, судија Весна Субић, одређена годишњим распоредом послова, на основу одредбе члана 7. став 5. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ бр. 40/15, 92/2023), у поступку заштите права на суђење у разумном року предл ...

 3. Р 327/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 327/2023 / Датум: 25.01.2024.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Душанка Шокић – Стаменковић адвокат из..., против тужене Републике Србије, Виш ...

 4. Рев 6461/2022 3.1.2.10

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 6461/2022 / Датум: 25.01.2024.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Оливер Ињац, адвокат из..., против ББ из... и ВВ из..., кога заступа пуном ...

 5. Рев 2538/2022 3.1.1.5; заштита својине

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2538/2022 / Датум: 25.01.2024.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у правној ствари тужилаца АА и ББ, обојица из..., чији је пуномоћник Дамир Перић, адвокат из..., против туженог Града Новог С ...

 6. Рев 10518/2023 1.6.6.9; накнада

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 10518/2023 / Датум: 24.01.2024.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ, ВВ, ГГ и ДД, сви из..., чији је пуномоћник Љубица Мићовић, адвокат из..., против тужен ...

 7. Рев 775/2024 3.1.4.4.4; односи детета и родитеља

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 775/2024 / Датум: 24.01.2024.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, др Илије Зиндовића и Марије Терзић, чланова већа, у парници тужиље АА, чији је пуномоћник Ева Ласло Зај, адвокат из..., против туженог ББ из..., чији је пуномоћник ...

 8. Рев 12794/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.1.1.3.2; предмет права својине непокретне ствари

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 12794/2022 / Датум: 24.01.2024.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић, Владиславе Милићевић, Татјане Миљуш и Јасмине Стаменковић, чланова већа, у парници тужилаца – противтужених АА и ББ, обојице из..., чији је заједнички пуномоћн ...

 9. Рев2 405/2022 3.5.15.4; отказ од стране послодавца

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 405/2022 / Датум: 19.01.2024.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Горан Ковачевић, адвокат из..., против туженог Централног регистра, Депо ...

 10. Рев 31251/2023 3.1.4.9; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 31251/2023 / Датум: 18.01.2024.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Владимир Марковић адвокат из..., против тужене ББ из..., коју заступа ...

Pages