Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 7530 резултата)
 1. Кзз 1338/2023 незаконити докази

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1338/2023 / Датум: 23.01.2024.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Милене Рашић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, зб ...

 2. Кзз Пр 22/2023 право на одбрану; 2.5.8.2

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 22/2023 / Датум: 05.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Милене Рашић и Александра Степановића, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у прекршајном предмету окривље ...

 3. Кс 13/2023 одбацује се

  Кривична материја / Уписници: Кс / Бр. предмета: 13/2023 / Датум: 29.06.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Биљане Синановић, председника већа, Светлане Томић Јокић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због прекршаја по ставу 9. члана 2 ...

 4. Кзз 550/2023 незаконити докази

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 550/2023 / Датум: 06.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Биљане Синановић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету окривљене АА ...

 5. Кзз 558/2023 чл. 18 кз

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 558/2023 / Датум: 06.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Биљане Синановић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног А ...

 6. Кзз 576/2023 непостојање елемената кривичног дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 576/2023 / Датум: 06.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Биљане Синановић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног С ...

 7. Кзз 481/2023 прекорачење оптужбе

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 481/2023 / Датум: 16.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Светлане Томић Јокић и Гордане Којић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић као записничарем, у кривичном предмету окривљене А ...

 8. Кзз 418/2023 незаконит доказ; 438 став 2 тач. 1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 418/2023 / Датум: 10.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Невенке Важић, председника већа, Милене Рашић, Гордане Којић, Бате Цветковића и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као записничарем, у ...

 9. Кзз 351/2023 439. тач.1

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 351/2023 / Датум: 10.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Милене Рашић, Гордане Којић, Бате Цветковића и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић, као записничарем, у криви ...

 10. Кзз 443/2023 незаконит доказ; 438 став 2 тач. 1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 443/2023 / Датум: 10.05.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Милене Рашић, Гордане Којић, Бате Цветковића и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом као записничарем, у ...

Pages